کمسیون های شورای اسلامی شهر

۳ تیر ۱۳۹۷


کمسیون های شورای اسلامی شهر تربت جام (دوره پنجم)

 

کمسیون فرهنگی، اجتماعی و پژوهشی

نام کارگروه ریاست
ایثار، جهاد و شهادت مصطفی دامن پاک جامی
فرهنگی و هنری جعفر دلشاد عظیمی
ورزش و سلامت عبدالقادر سرافرازی
بانوان، خانواده، صنایع دستی و گردشگری مریم سراج احمدی
تعمیق باورهای دینی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی هاشم بهرامی نیا

 

کمسیون توسعه، عمران، خدمات شهری و فضای سبز
نام کارگروه ریاست
خدمات شهری و ترافیک عبدالقادر سرافرازی
عمران، شهرسازی و نظارت برپروژه ها احمد شرفخانی
مبلمان شهری، فضای سبز و محیط زیست سید محمد حیدری

 

کمسیون برنامه، بوجه و حقوقی
نام کارگروه ریاست
حقوقی هاشم بهرامی نیا
برنامه و بودجه سیدمحمد حیدری
سرمایه گذاری و جذب مشارکتهای عمومی مریم سراج احمدی