ایستگاه دوم آتش نشانی تربت جام افتتاح شد + کلیپ

۱۳ مهر ۱۳۹۸رویداد ها, اخبار


به مناسبت 7 مهر1398 دومین ایستگاه آتش نشانی شهرداری تربت جام افتتاح گردد


کلیپ مربوط به افتتاح ایستگاه دوم آتش نشانی شهرداری تربت جام

 

نظرات کاربران